Liên hợp quốc trước những vấn đề nóng của thế giới

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Tình hình quốc tế năm 2008 xảy ra những diễn biến bất lợi cho quá trình xây dựng một thế giới ổn định về an ninh để phát triển. Xem ra, Liên hợp quốc ngày càng gặp nhiều khó khăn hơn trong việc xử lý các quan hệ quốc...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/quoc_te/2008/09/20080922.218