Liên hợp quốc kêu gọi hỗ trợ các nước nghèo

KTĐT - Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Joseph Deiss nhấn mạnh nhu cầu tăng các nguồn lực tài chính và công nghệ để hỗ trợ các nước nghèo, đặc biệt là các nước chậm phát triển nhất, phát triển các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp để chống đói nghèo.

Phát biểu tại phiên họp toàn thể Đại hội đồng Liên hợp quốc về xóa đói nghèo ngày 15/10, ông Deiss cho rằng các nước nghèo cần đẩy nhanh tiến trình trao quyền cho phụ nữ và cần được cộng đồng quốc tế hỗ trợ phát triển môi trường kinh doanh thuận lợi để khu vực kinh tế tư nhân phát triển, đảm bảo trách nhiệm và cam kết vì lợi ích của những cộng đồng dân cư bị thiệt thòi nhất trong xã hội. Các nước cũng cần xây dựng tinh thần đối tác trung thực có lợi cho cả nước tài trợ và các nước nghèo. Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc nhấn mạnh trong bối cảnh các cuộc khủng hoảng kinh tế, tài chính, lương thực và năng lượng toàn cầu đang làm xói mòn những thành quả phát triển hàng thập kỷ qua ở các nước nghèo, vai trò quan trọng của tín dụng nhỏ, tài chính nhỏ như là công cụ hiệu quả xóa đói giảm nghèo, cải thiện địa vị của phụ nữ ở nông thôn vì họ được tiếp cận các nguồn tài chính để đưa gia đình thoát khỏi đói nghèo, nâng cao điều kiện sống của người dân ở nông thôn. Do hậu quả xã hội tiêu cực của các cuộc khủng hoảng kéo dài dai dẳng, đặc biệt ở châu Phi, ông Deiss kêu gọi cộng đồng quốc tế thúc đẩy chương trình "Đối tác mới vì sự phát triển của châu Phi" (NEPAD) để cùng với những nỗ lực tự thân của các nước châu lục này phát triển cơ sở hạ tầng, nông nghiệp, an ninh lương thực, khoa học công nghệ, thương mại và môi trường nhằm giúp châu lục Đen thực hiện thành công các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Theo TTXVN/Vietnam+