Liên hợp quốc kêu gọi củng cố và phổ biến NPT

    Báo VTC News
    1 đăng lạiGốc

    Mhân kỷ niệm 40 năm ra đời Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon kêu gọi củng cố và phổ biến hiệp ước này trên phạm vi toàn cầu.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/256674/Default.aspx