Liên hoan Tài năng Ca trù Hà Nội 2016 sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 13/11

Liên hoan Tài năng Ca trù Hà Nội 2016 sẽ được Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức từ ngày 11 - 13/11 tại Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn miếu - Quốc Tử Giám.

Liên hoan Tài năng Ca trù 2016 được tổ chức với mục đích góp phần phát hiện bồi dưỡng các tài năng trẻ và đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá tới đông đảo các thành phần quân chúng nhân dân. Qua đó, có thể định lượng được một phần cơ bản kết quả phục hưng ca trù, tìm ra định hướng hiệu quả nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Ca trù trên địa bàn Hà Nội, góp phần từng bước đưa Ca trù ra khỏi danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp và đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại trong những giai đoạn tiếp theo. Đây cũng là một trong các hoạt động chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 2016.

Liên hoan Tài năng Ca trù Hà Nội 2016 sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 13/11 - Ảnh 1

Các tài năng ca trù nhí biểu diễn trong một sự kiện ra mắt sách Ảnh: Hồng Giang

Cuộc thi cũng tạo điều kiện để các thành viên của các câu lạc bộ Ca trù trên địa bàn Hà Nội thể hiện tài năng, là nơi giao lưu học hỏi về chuyên môn giữa các câu lạc bộ để đẩy mạnh hiệu quả hoạt động bảo tồn di sản.

Đối tượng tham gia Liên hoan Tài năng ca trù Hà Nội là các tài năng trẻ từ các Câu lạc bộ Ca trù trên địa bàn Hà Nội hoặc sinh hoạt tự do, biết đàn giỏi, hát hay, múa khéo các thể cách cơ bản hay kinh điển theo yêu cầu của ban tổ chức, được chia theo 02 độ tuổi là từ 6-15 và 16-30.

Nội dung dự thi bao gồm nội dung cá nhân (Ca nương tài năng, Kép đàn tài năng, Ca nương tài năng xuất sắc và Kép đàn tài năng xuất sắc) và tập thể. Thời hạn nhận đăng ký tiết mục là trước ngày 06/11/2016.

Về cơ cấu giải thưởng, Ban Tổ chức sẽ trao giải cá nhân bao gồm: 02 giải Tài năng xuất sắc, 04 giải A, 04 giải B, 08 giải Khuyến khích. Với giải tập thể, BTC sẽ trao 01 giải A và 01 giải B.

Hồng Giang