Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XV: Đổi mới và hội nhập cái gì?

Nhìn vào chương trình của liên hoan phim (LHP) năm nay tôi vô cùng sửng sốt. Chỉ có thể thốt lên: Một LHP với những hoạt động nghèo nàn hơn bao giờ hết!