Liên hoan Phim Việt Nam 2007 vào cuối tháng 11

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XV năm 2007 sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 24/11 tại thành phố Nam Định.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/43/148679