Liên hoan giáo viên dạy giỏi mầm non toàn quốc 5 năm/lần

(Chinhphu.vn) - Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non được tổ chức nhằm góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua trong trường học, khuyến khích động viên giáo viên tự học và sáng tạo, tuyên dương nhân rộng những điển hình tiên tiến trong hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non.

Liên hoan giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non toàn quốc được tổ chức 5 năm một lần - Ảnh minh họa

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có Thông tư ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non.

Theo đó, Hội thi được tổ chức để tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non, tạo điều kiện để giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc, giáo dục trẻ.

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non bao gồm cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh và Liên hoan giáo viên dạy giỏi cấp mầm non toàn quốc.

Hội thi cấp trường được tổ chức mỗi năm một lần; Hội thi cấp huyện được tổ chức 2 năm một lần; Hội thi cấp tỉnh được tổ chức 4 năm một lần; Liên hoan giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non toàn quốc được tổ chức 5 năm một lần.

Nội dung thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non gồm 2 phần.

Thứ nhất, kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chăm sóc giáo dục trẻ em hoặc nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục mầm non.

Thứ hai, thi thực hành tổ chức hoạt động giáo dục.

Thông tư này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 10/12/2011.

Thu Nga