Liên hoan Ảo thuật toàn quốc năm 2018

Liên hoan Ảo thuật toàn quốc lần thứ 3 năm 2018 được khai mạc tại Nhà hát TP Hồ Chí Minh với sự tham dự của 2 đơn vị xiếc công lập và 14 đơn vị, nhóm nghệ sĩ xã hội hóa trong cả nước.

Liên hoan ảo thuật toàn quốc là dịp để đánh giá thực trạng của ngành xiếc - ảo thuật Việt Nam, đồng thời nhằm phát hiện những tài năng sáng tạo xiếc - ảo thuật. Từ đó, có những biện pháp thúc đẩy bồi dưỡng, đào tạo lực lượng nghệ sĩ, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ảo thuật Việt Nam trong xu thế hội nhập. Liên hoan lần này có số lượng tiết mục dự thi nhiều hơn, với 39 tiết mục của 2 đơn vị xiếc công lập và 14 đơn vị, nhóm nghệ sĩ xã hội hóa trong cả nước. Liên hoan năm nay cũng chú trọng đề cao các tiết mục biểu diễn có yếu tố nghệ thuật, mang dấu ấn văn hóa dân tộc, thể hiện khả năng diễn xuất và sự sáng tạo, đổi mới của nghệ sĩ. Liên hoan sẽ bế mạc, trao giải vào tối 15/10.