Liên hiệp các tổ chức hữu nghị VN: Tăng cường thúc đẩy, hợp tác trên các lĩnh vực

Ngày 17/11, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống (17/11/1950 - 17/11/2016).

Toàn cảnh buổi Lễ kỉ niệm.

Phát biểu khai mạc buổi Lễ, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đôn Tuấn Phong đã điểm lại những thành tựu và đóng góp quan trọng của các thế hệ làm công tác đối ngoại nhân dân trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, tạo thành một mặt trận nhân dân rộng rãi trên thế giới đoàn kết ủng hộ Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước.

Điểm lại những kết quả của công tác đối ngoại nhân dân, Phó Chủ tịch Đôn Tuấn Phong cho biết: Ngày 17/11/1950, tại Chiến khu Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Đại hội thành lập Ủy ban Bảo vệ Hòa bình Thế giới của Việt Nam. Và ngày đó, đã trở thành Ngày truyền thống của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Trải qua 66 năm xây dựng và phát triển, với vai trò là một tổ chức chính trị - xã hội chuyên trách về đối ngoại nhân dân trên các lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài và kêu gọi đầu tư, bộ máy tổ chức của Liên hiệp đã không ngừng được củng cố, hoạt động của các tổ chức thành viên liên tục được đổi mới.

Hiện nay, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam hiện đã có 113 tổ chức thành viên (trong đó 64 Hội trung ương và 49 Liên hiệp địa phương) và hàng trăm chi hội hữu nghị ở các tỉnh, thành, cơ quan, tổ chức trung ương. Tổ chức và đội ngũ đối ngoại nhân dân của Liên hiệp ngày càng mở rộng và phát triển.

Liên hiệp hữu nghị đã tổ chức 5 Đại hội đại biểu toàn quốc. Cơ quan thường trực của Liên hiệp không ngừng được củng cố và trưởng thành, phục vụ hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống.

Hoạt động đối ngoại của Liên hiệp tăng mạnh về số lượng với nội dung và phương thức ngày càng phong phú, đa dạng, được nâng cao cả về tầm, quy mô, chiều sâu, sự lan tỏa và hiệu quả.

Thông qua quan hệ đối tác và hoạt động đối ngoại của mình, Liên hiệp và các tổ chức thành viên đã tích cực đóng góp vào việc phá thế bao vây, cấm vận, thúc đẩy bình thường hóa, mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước, góp phần tạo môi trường hòa bình thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, đóng góp tích cực vào sự nghiệp chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội

Cùng với các hoạt động vận động chính trị, đối thoại, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cũng tăng cường hoạt động thúc đẩy, hợp tác trên các lĩnh vực phát triển, nhân đạo, xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả chiến tranh, bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh, phát triển kinh tế-xã hội, vận động ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/điôxin, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch, khoa học, công nghệ, văn hóa, giáo dục...

Lan Hương

Từ khóa

liên hiệp tổ chức hữu nghị tăng cường hợp tác lĩnh vực