Liên đoàn lao động tỉnh Phú Thọ: Tăng cường chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động

Năm qua, các cấp Công đoàn tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, khẳng định vững chắc vị thế là tổ chức đại diện cho giai cấp công nhân và NLĐ. Bước sang năm mới 2014, tổ chức CĐ trên quê hương Đất Tổ đặt ra nhiều kỳ vọng lớn lao, trong đó đặc biệt chú trọng tăng cường chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

CNLĐ tỉnh Phú Thọ yên tâm hơn khi tổ chức CĐ luôn bên cạnh họ (ảnh: Bắc Việt)

Năm ” bội thu” của hoạt động CĐ

Có thể khẳng định năm qua là năm khá bội thu về kết quả và chất lượng hoạt động của tổ chức CĐ Phú Thọ. Việc tổ chức thành công Đại hội CĐ tỉnh lần thứ XV và tham gia vào sự thành công của Đại hội XI Công đoàn VN là điều kiện quan trọng để tổ chức CĐ triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã bám sát Nghị quyết, Chương trình công tác của Tỉnh ủy, Tổng LĐLĐVN để xây dựng chương trình kế hoạch công tác cụ thể và tổ chức chỉ đạo các cấp CĐ triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Công tác tuyên truyền, giáo dục CNVCLĐ tiếp tục được đổi mới và đẩy mạnh ở các cấp CĐ. CĐ các cấp còn chủ động phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với NLĐ và giải quyết kịp thời các kiến nghị của CNLĐ, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp; việc thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT trong các DN đã có nhiều tiến bộ, chất lượng được nâng lên, các chế độ, quyền lợi của NLĐ cơ bản được đảm bảo.

Phong trào thi đua hành động cách mạng trong CNVCLĐ tiếp tục được duy trì, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở triển khai tích cực; công tác tổ chức, cán bộ thường xuyên được quan tâm như: quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ công đoàn các cấp; thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ công đoàn chuyên trách.

Hướng về người lao động và cơ sở

Về phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu của CĐ tỉnh năm nay, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh – cho biết, LĐLĐ tỉnh đã đề ra 11 chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2014. Điểm nổi bật của những chỉ tiêu này là LĐLĐ tỉnh xác định cần tăng cường công tác tuyên truyền, phấn đấu 85% trở lên CNVCLĐ được học tập các quy định mới trong Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của tổ chức CĐ. Để thực hiện được mục tiêu này, một trong những biện pháp cơ bản là LĐLĐ tỉnh sẽ xây dựng và đưa vào hoạt động Trang thông tin điện tử “Công đoàn Đất Tổ”.

Đây sẽ là một trong những đầu mối giao tiếp quan trọng giữa các cấp CĐ, đầu mỗi thông tin giữa NLĐ với tổ chức CĐ. LĐLĐ tỉnh còn đề ra 5 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các cấp CĐ trong tỉnh, gồm: Chủ động phối hợp kiểm tra, giám sát thực hiện pháp luật LĐ, chế độ chính sách có liên quan đến CNVCLĐ. Chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ. Vận động CNVCLĐ tích cực tham gia các hoạt động xã hội nhân đạo, từ thiện; Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục, nâng cao kiến thức pháp luật, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và người lao động, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Đẩy mạnh phong trào thi đua hành động cách mạng trong CNVCLĐ; Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở góp phần xây dựng gia cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh; Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác vận động nữ CNVCLĐ, công tác kiểm tra, công tác tài chính và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp.

Năm qua, mặc dù các cấp CĐ đã hết sức nỗ lực, tìm mọi biện pháp cố gắng duy trì quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong các doanh nghiệp, nhưng những xung đột LĐ vẫn xảy ra, đặc biệt là ở khối DN có vốn đầu tư nước ngoài. Trong năm, toàn tỉnh đã xảy ra 9 vụ ngừng việc tập thể (tăng 2 vụ so với năm 2012) của CNLĐ ở các doanh nghiệp. LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo CĐ các KCN, LĐLĐ thị xã Phú Thọ và LĐLĐ thành phố Việt Trì tập trung tham gia giải quyết dứt điểm các vụ việc, không để kéo dài làm ảnh hưởng đến hoạt động của DN. Quan điểm khi tham gia giải quyết các vụ đó của CĐ tỉnh là buộc các DN phải thực hiện nghiêm chỉnh mọi chế độ, chính sách đối với NLĐ đã được pháp luật về LĐ quy định.

Ông Lê Anh Dũng, Chủ tịch CĐ các KCN tỉnh Phú Thọ cho rằng, đây là hoạt động cần được quan tâm nhiều hơn trong năm tới bởi với cách điều hành của nhiều DN, quan hệ LĐ trong các DN chưa thể ổn định. Đặc biệt, ở những DN chưa có tổ chức CĐ, một mặt chúng tôi kiên trì vận động, thuyết phục họ thành lập CĐCS; mặt khác theo dõi sát tình hình ở đó để nếu có vấn đề phức tạp phát sinh, sẽ tham gia giải quyết kịp thời để bảo vệ quyền lợi NLĐ” – ông Lê Anh Dũng cho biết thêm. Vụ ngừng việc tập thể ở Cty TNHH Tarpline Hà Nội xảy ra hồi tháng 6.2013, một DN chưa có tổ chức CĐ, được CĐ các KCN giải quyết ổn thỏa là một ví dụ cụ thể về quan điểm đó.

Năm nay, theo dự báo của các chuyên gia kinh tế, tình hình khó khăn do suy thoái vẫn chưa chấm dứt. Vì thế, nhiều doanh nghiệp sẽ còn phải đối mặt với nguy cơ làm ăn không hiệu quả, thậm chí thua lỗ. Vì vậy, LĐLĐ tỉnh chủ trương chỉ đạo chặt chẽ các cấp CĐ bám sát cơ sở, nắm vững tình hình để tham gia giải quyết dứt điểm, nhanh gọn các vụ tranh chấp LĐ. Vừa tăng cường tuyên truyền tới chủ DN phải thực hiện nghiêm pháp luật về LĐ, tổ chức CĐ còn cần động viên CNLĐ tích cực làm việc, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự tồn tại và phát triển của DN bởi đó là nơi tạo việc làm và thu nhập cho họ.

Ngoài ra, các cấp Công đoàn cần triển khai hiệu quả việc thực hiện thương lượng, ký kết TƯLĐTT ở các doanh nghiệp để làm cơ sở vững chắc cho sự ổn định.