Liên Bộ Tài chính - Công thương điều chỉnh giá bán lẻ xăng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Liên Bộ đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối có trách nhiệm kiểm kê số lượng các chủng loại xăng theo quy định trước khi điều chỉnh tăng giá bán

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=139854