Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 7-11/8

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 8/2017...

Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 7-11/8 - Ảnh 1

Ảnh minh họa.

Hà Anh

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 8/2017  

* Ngày 7/8/2017, Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn (mã BPC-HNX) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỉ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 7/8/2017, Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO (mã KDC-HOSE) chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 16% cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng).

* Ngày 8/8/2017, Công ty Cổ phần Cơ điện miền Trung (mã CJC-HNX) chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 8/8/2017, Tổng công ty Cổ phần phần Dịch vụ tổng hợp dầu khí (mã PET-HOSE) trả cổ  tức đợt 2/2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu  được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 8/8/2017, Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (mã TXM-HNX) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

* Ngày 10/8/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 (mã HU3-HOSE) trả  cổ tức bằng tiền năm 2016 với tỷ lệ 9,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 950 đồng).

* Ngày 10/8/2017, Công ty Cổ phần Công trình GTVT Quảng Nam (mã QTC-HNX) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 23%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.300 đồng).

* Ngày 11/8/2017, Công ty Cổ phần phần Viglacera hạ Long (mã VHL-HNX) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 93,25%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 9.325 đồng).