Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 6-18/11

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 11/2016...

Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 6-18/11 - Ảnh 1

Sơ đồ giao dịch giá cổ phiếu LIG trong thời gian qua - Nguồn: HNX.

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 11/2016.

* Ngày 2/11/2016, Công ty Cổ phần Kỹ nghệ lạnh (mã SRF-HOSE) chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 8/11/2016, Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (mã VNS-HOSE) trả cổ tức bằng tiền đợt 1/2016 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 9/11/2016, Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã HAH-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 9/11/2016, Công ty Cổ phần Licogi 13 (mã LIG-HNX) trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng) - trong đó, trả cổ tức còn lại năm 2015 là 5%/cổ phiếu và tạm ứng cổ tức năm 2016 là 5%/cổ phiếu.

* Ngày 10/11/2016, Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật điện lực dầu khí Việt Nam (mã PPS-HNX) trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 15,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.550 đồng).

* Ngày 11/11/2016, Công ty Cổ phần Container Việt Nam (mã VSC-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2016 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 16/11/2016, Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (mã SLS-HNX) chi trả cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 17/11/2016, Công ty Cổ phần chế biến Gỗ Đức Thành (mã GDT-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 17/11/2016, Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Ngoại thương (mã VNT-HNX) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 18/11/2016, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ (mã PSW-HNX) chi trả cổ tức bằng tiền đợt 1/2016 với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

* Ngày 18/11/2016, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Điện Toàn Cầu (mã GLT-HNX) chi trả cổ tức đợt cuối năm 2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ 19%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.900 đồng).

* Ngày 18/11/2016, Công ty Cổ phần MHC (mã MHC-HOSE) trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 18/11/2016, Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thiên Nam (mã TNA-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 2/2016 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Công ty Cổ phần Gia Lai CTC (mã CTC-HNX) thông báo việc thay đổi ngày thanh toán cổ tức năm 2015 bằng tiền sang ngày 18/11/2016 thay vì ngày 29/7/2016 do công ty tập trung nguồn vốn kinh doanh các nhà sách trong dịp chuẩn bị năm học mới.

Hà Anh