Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 26-31/12

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 12/2016...

Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 26-31/12 - Ảnh 1

Sơ đồ giao dịch giá cổ phiếu DHP trong thời gian qua - Nguồn: HNX.

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 12/2016.

* Ngày 26/12/2016, Công ty Cổ phần Siêu Thanh (mã ST8-HOSE) trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 3/2016 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 28/12/2016, Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng (mã DHP-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 28/12/2016, Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (mã TCT-HOSE) chi tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2016 với tỷ lệ 17%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.700 đồng).

* Ngày 28/12/2016, Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (mã IDV-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt lần 2/2016 với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng).

* Ngày 28/12/2016, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (mã TLG-HOSE) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 28/12/2016, Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar (mã LDP-HNX) trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 30,3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.030 đồng).

* Ngày 29/12/2016, Công ty Cổ phần Vật tư - xăng dầu (mã COM-HOSE) trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2/2016 với tỷ lệ 40%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng).

* Ngày 29/12/2016, Công ty Cổ phần chế biến Gỗ Đức Thành (mã GDT-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 29/12/2016, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (mã PVS-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 30/12/2016, Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh xuất nhập khẩu dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (mã TIX-HOSE) trả tạm ứng cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 30/12/2016, Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (mã PJT-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 30/12/2016, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà (mã TBC-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 30/12/2016, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không (mã ARM-HNX) tạm ứng cổ tức lần 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 30/12/2016, Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng (mã SRC-HOSE) tạm ứng trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện Sông Đà (mã SDE-HNX) thông báo việc thay đổi lần thứ 8 về thời gian chi trả cổ tức năm 2011 và năm 2012 bằng tiền của cổ phiếu SDE (ngày đăng ký cuối cùng 14/11/2013) sang ngày 30/12/2016 thay vì ngày 30/6/2016 do hiện nay, nguồn chi trả cổ tức của Công ty phụ thuộc vào nguồn thanh toán khối lượng xây lắp hoàn thành từ phía chủ đầu tư nhưng đến thời điểm hiện tại việc thanh toán từ phía chủ đầu tư chậm hơn so với dự kiến và đang trong quá trình hoàn tất thủ tục để giải ngân, do đó đã làm ảnh hưởng đến kế hoạch chi trả cổ tức của Công ty.

*Công ty Cổ phần Sông Đà 2 (mã SD2-HNX) thông báo việc thay đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền của cổ phiếu SD2 (ngày đăng ký cuối cùng 15/09/2016) sang ngày 30/12/2016 thay vì ngày 18/10 do nguồn tiền một số công trình không kịp về theo kế hoạch nên Công ty chưa thu xếp được nguồn tiền để thanh toán cổ tức cho các cổ đông.

* Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP (mã NHP-HNX) thông báo việc thay đổi ngày thanh toán cổ tức năm 2015 bằng tiền của cổ phiếu NHP (ngày đăng ký cuối cùng: 18/10/2016) sang ngày 30/12/2016 thay vì ngày 28/10 do công ty chưa kịp chuẩn bị nguồn tiền để chi trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông do Công ty chưa kịp luân chuyển vốn lưu động.

Hà Anh