Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 19-23/12

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 12/2016...

Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 19-23/12 - Ảnh 1

Sơ đồ giao dịch giá cổ phiếu PCE trong thời gian qua - Nguồn: HNX.

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 12/2016.

* Ngày 19/12/2016, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (mã KSB-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 19/12/2016, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí miền Trung (mã PCE-HNX) tạm ứng cổ tức lần 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

* Ngày 20/12/2016, Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (mã NLG-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 2.49%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 249 đồng).

* Ngày 20/12/2016, Công ty Cổ phần Chế tạo bơm Hải Dương (mã CTB-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền cho niên độ tài chính 2016 với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

* Ngày 20/12/2016, Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (mã FMC-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2016 với tỷ lệ 18%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng).

* Ngày 20/12/2016, Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (mã DQC-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 20/12/2016, Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà (mã HHC-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 20/12/2016, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (mã BCI-HOSE) chi trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (mã PTL-HOSE) thông báo về việc thay đổi ngày thanh toán cổ tức năm 2011 bằng tiền của cổ phiếu PTL (ngày đăng ký cuối cùng: 09/12/2011) sang ngày 20/12/2016 thay vì ngày 20/6/2016 do một số khoản nợ khách hàng chuyển trả cho công ty chưa về tài khoản như cam kết của khách hàng nên nguồn tiền của Công ty bị hạn chế ảnh hưởng đến nguồn tiền chi trả cổ tức.

* Ngày 22/12/2016, Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (mã PHC-HNX) trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 22/12/2016, Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp (mã NHC-HNX) chia cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 22/12/2016, Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (mã DPR-HOSE) chi tạm ứng đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 22/12/2016, Công ty Cổ phần Đường Kon Tum (mã KTS-HNX) thanh toán cổ tức bằng tiền năm tài chính chuyển đổi 2016 với tỷ lệ 40%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng).

* Ngày 22/12/2016, Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ (mã SDG-HNX) chi cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 23/12/2016, Công ty Cổ phần Thủy Điện Cần Đơn (mã SJD-HOSE) chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 25%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng).

* Ngày 23/12/2016, Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam (mã VPS-HOSE) chi trả tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 23/12/2016, Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (mã NTP-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 23/12/2016, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (mã DVP-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 25%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng).

Hà Anh