Lịch tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên và Lễ hội Hoa Ban 2024

Năm Du lịch quốc gia là sự kiện mang tầm quốc gia lớn nhất năm của ngành du lịch. Năm 2024, tỉnh Điện Biên được vinh dự đăng cai tổ chức sự kiện này gắn liền với Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Báo Trà Vinh Online

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/xa-hoi/lich-to-chuc-cac-hoat-dong-trong-khuon-kho-khai-mac-nam-du-lich-quoc-gia-dien-bien-va-le-hoi-hoa-ban-2024-35215.html