Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND TP tháng 11-2007

    Gốc

    Thường trực HĐND thành phố bố trí lịch tiếp công dân tháng 11-2007 của Đại biểu HĐND thành phố như sau:

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/54/149490