Lịch sử các cuộc duyệt binh trên Quảng trường Đỏ

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    Một trong những cuộc duyệt binh đáng nhớ nhất diễn ra ở thủ đô Nga vào năm 1934. Chiếc máy bay khổng lồ “Maksim Gorky” đã mở đầu cho cuộc duyệt binh này...

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Quansu/THSK/42491/default.aspx