Lịch chốt quyền trả cổ tức của 11 doanh nghiệp tuần tới

  Bnews
  Bnews
  1773 liên quanGốc

  Trong tuần tới từ ngày 7-13/11, có 7 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt và 4 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu.

  *7 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền

  7 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền. Ảnh minh họa: BNEWS phát

  7 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền. Ảnh minh họa: BNEWS phát

  1. CTCP HACISCO (mã chứng khoán HAS) chốt quyền trả cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 1,5%/mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 150 đồng).

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 7/11. Ngày đăng ký cuối cùng: 8/11. Ngày thực hiện thanh toán: 16/11.

  2. CTCP Minh Hưng Quảng Trị (mã chứng khoán GMH) chốt quyền tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 10%/mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 7/11. Ngày đăng ký cuối cùng: 8/11. Ngày thực hiện thanh toán: 30/11.

  3. Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh-CTCP (mã chứng khoán TBD) chốt quyền trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 30%/mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng).

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 7/11. Ngày đăng ký cuối cùng: 8/11. Ngày thực hiện thanh toán: 8/12.

  4. CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (mã chứng khoán PSE) chốt quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 25%/mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng).

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 9/11. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/11. Ngày thực hiện thanh toán: 8/12.

  5. Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam (mã chứng khoán PLX) chốt quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 12%/mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 9/11. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/11. Ngày thực hiện thanh toán: 29/11.

  6. CTCP Bột mỳ Vinafood 1 (mã chứng khoán BMV) chốt quyền trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 1,29%/mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 129 đồng).

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 9/11. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/11. Ngày thực hiện thanh toán: 28/11.

  7. CTCP Sonadezi Long Thành (mã chứng khoán SZL) chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 10%/mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/11. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/11. Ngày thực hiện thanh toán: 30/11.

  *4 doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu

  1. CTCP Dược phẩm TV.Phar (mã chứng khoán TVP) chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 40% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu TVP được nhận thêm 40 cổ phiếu mới).

  Toàn cảnh nhà máy sản xuất của CTCP Dược phẩm TV.Phar. Ảnh: tvpharm.com.vn

  Toàn cảnh nhà máy sản xuất của CTCP Dược phẩm TV.Phar. Ảnh: tvpharm.com.vn

  Số cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ bị hủy bỏ xem như không được phát hành.

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 9/11. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/11.

  Ngoài ra, CTCP Dược phẩm TV.Phar trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện: 100:126 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền và cứ 100 quyền thì nhận được 126 cổ phiếu mới phát hành thêm). Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ.

  2. CTCP Đầu tư và Thương mại Vũ Đăng (mã chứng khoán SVD) chốt quyền trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 7% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 7 cổ phiếu mới).

  Số cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ bị hủy bỏ xem như không được phát hành.

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 9/11. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/11.

  3. CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 4 (mã chứng khoán TV4) chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 12% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu TV4 được nhận thêm 12 cổ phiếu mới).

  Số cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ bị hủy bỏ xem như không được phát hành.

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 9/11. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/11.

  4. CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (mã chứng khoán TAR) chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 1% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu TAR được nhận thêm 1 cổ phiếu mới).

  Số cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ bị hủy bỏ xem như không được phát hành.

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/11. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/11./.

  A.N/BNEWS/TTXVN

  Nguồn Bnews: https://bnews.vn/lich-chot-quyen-tra-co-tuc-cua-11-doanh-nghiep-tuan-toi/264693.html