Lịch chốt quyền chia cổ tức tuần 30/11 - 7/12: KTS trả cổ tức 40% bằng tiền

Ước tính có khoảng 17 công ty sẽ thực hiện chia cổ tức hoặc thực hiện phát hành thêm cổ phiếu, trả cổ phiếu thưởng từ ngày 30/11 đến 7/12/2016.

Theo danh sách sơ bộ các công ty có lịch thực hiện quyền chia cổ tức và phát hành cổ phiếu từ ngày 30/11 - 7/12/2016, KTS sẽ là công ty trả cổ tức cao nhất đợt này với tỷ lệ 40% bằng tiền mặt.

Bên cạnh đó, DHT và SDG đều có mức cổ tức bằng tiền mặt là 20%.

Trong đợt này, trả cổ tức bằng cổ phiếu có ba doanh nghiệp là HDC, ACB, TCH và DLG. Ngoài ra, DLG còn trả cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 2%.

Lịch chốt quyền chia cổ tức tuần 30/11 - 7/12: KTS trả cổ tức 40% bằng tiền - Ảnh 1