Lịch chi tiết các khối thi, môn thi đại học, cao đẳng năm 2011

Chỉ còn 3 ngày nữa, kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2011 sẽ chính thức bắt đầu. Năm 2011 vẫn giữ nguyên 3 đợt thi.

Đợt I: Ngày 04/07 và 05/07/2011 thi đại học khối A và V. Thí sinh thi khối V, sau khi dự thi môn Toán, Lý, thi tiếp năng khiếu Vẽ đến ngày 08/07/2011. Đợt II: Ngày 09/07 và 10/07/2011 thi đại học khối B, C, D và các khối năng khiếu. Thí sinh thi khối năng khiếu, sau khi dự thi các môn văn hóa (Khối H, N thi Văn theo đề thi khối C; Khối M thi Văn, Toán theo đề thi khối D; Khối T thi Sinh, Toán theo đề thi khối B; Khối R thi Văn, Sử theo đề thi khối C), thi tiếp các môn năng khiếu đến ngày 14/07/2010. Đợt III: Ngày 15/07 và 16/07/2011 thi cao đẳng tất cả các khối thi. Thí sinh thi khối năng khiếu; sau khi dự thi các môn văn hóa, thi tiếp các môn năng khiếu đến ngày 20/07/2011. Cụ thể lịch thi tuyển sinh như sau: Đợt 1 thi khối A và khối V: Đợt 2 thi khối B, C, D và các khối năng khiếu: Đối với hệ cao đẳng Thời gian làm bài các môn tự luận là 180 phút, các môn trắc nghiệm là 90 phút. Lưu ý thí sinh phải có mặt tại phòng thi trước 6h30 ngày 4/7/2011 (đối với thí sinh thi khối A và khối V), trước 6h30 ngày 9/7/2011 (đối với thí sinh thi khối B, C, D, T, N, H, M, R, K) và trước 6h30 ngày 15/7/2011 (đối với thí sinh dự thi cao đẳng) để dự thi.