Lịch cắt điện Đà Nẵng từ 17/9 đến 18/9

Lịch cắt điện (lịch cúp điện Đà Nẵng) của các quận, huyện tại Đà Nẵng từ ngày 17/9 đến ngày 18/9.

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Đà Nẵng) từ ngày 17/9 đến ngày 18/9 như sau:

Lịch cắt điện Đà Nẵng từ 17/9 đến 18/9 - Ảnh 1

Lịch cắt điện Đà Nẵng từ 17/9 đến 18/9. Ảnh: Ngọc Hà - TTXVN

NgàyĐiện lựcMã trạm BATên trạm BAGiờ BĐGiờ KT

17/09/2017 ĐL Hải Châu AC53AAA11 KS TIÊN SA (AAA11) 03:00
07:00

AC53AAA12 T6 - KCV Bắc Tượng Đài 03:00
07:00

AC53AAA16 NGUYỄN KHOÁI 03:00
07:00

AC53AAA18 TRƯNG NỮ VƯƠNG 5 03:00
07:00

AC53AAAM PHẠM PHÚ THỨ 03:00
07:00

AC53AAB1 TT VIỄN THÔNG PC3 03:00
07:00

AC53AAB5 HOÀ CƯỜNG 7 03:00
07:00

AC53AAB6 HOÀ CƯỜNG 8 03:00
07:00

AC53AABD KHU TẬP THỂ LIÊN TRÌ 03:00
07:00

AC53AABJ CHỢ HÀN 03:00
07:00

AC53AAC1 KDC BÌNH AN 2 03:00
07:00

AC53AAC2 KDC BÌNH AN 3 03:00
07:00

AC53AAC3 NGUYỄN TRI PHƯƠNG 2 03:00
07:00

AC53AAC7 KHU ĐÔ THI TRƯỜNG SA T2 03:00
07:00

AC53AACD HOÀ THUẬN 1 03:00
07:00

AC53AACT TRẦN QUỐC TOẢN 03:00
07:00

AC53AACZ TRƯNG NỮ VƯƠNG 2 03:00
07:00

AC53AAD1 BẮC ĐÀI TƯỞNG NIỆM T3 03:00
07:00

AC53AAD7 TBA INDOCHINA 03:00
07:00

AC53AAD9 TIỂU LA 3 03:00
07:00

AC53AADG HÒA CƯỜNG 1 03:00
07:00

AC53AADI HOÀ CƯỜNG 5 03:00
07:00

AC53AADK HÒA CƯỜNG 3 03:00
07:00

AC53AADO LIÊN TRÌ NAM 1 03:00
07:00

AC53AAE1 T4 KCV BẮC TƯỢNG ĐÀI 03:00
07:00

AC53AAE3 TRƯNG NỮ VƯƠNG 4 03:00
07:00

AC53AAEI NGỌC ANH 03:00
07:00

AC53AAEK KHU CÔNG VIÊN BẮC TƯỢNG ĐÀI 03:00
07:00

AC53AAEX HOÀ THUẬN 2 03:00
07:00

AC53AAF3 HOÀNG THÚC TRÂM 03:00
07:00

AC53AAFA HÒA CƯỜNG 4 03:00
07:00

AC53AAFV LIÊN TRÌ NAM 2 03:00
07:00

AC53AAFZ NGÃ TƯ QUÂN KHU 03:00
07:00

AC53AAG3 HÒA THUẬN 4 03:00
07:00

AC53AAG7 LÊ THANH NGHỊ 03:00
07:00

AC53AAG8 NÚI THÀNH 1 03:00
07:00

AC53AAG9 NGUYỄN TRÁC 03:00
07:00

AC53AAGF T1-14B NÚI THÀNH 03:00
07:00

AC53AAGG TẬP THỂ XĂNG DẦU 03:00
07:00

AC53AAGU TIỂU LA 1 03:00
07:00

AC53AAGV TIỂU LA 2 03:00
07:00

AC53AAGY TRƯNG NỮ VƯƠNG 3 03:00
07:00

AC53AAGZ TIỂU LA 4 03:00
07:00

AC53AAI1 NGUYỄN HỮU DẬT 03:00
07:00

AC53AAI2 Ỷ LAN NGUYÊN PHI 03:00
07:00

AC53AAI9 T5 KCV BẮC TƯỢNG ĐÀI 03:00
07:00

AC53AAIA T2-14B NÚI THÀNH 03:00
07:00

AC53AAIL TRẦN PHÚ 3 03:00
07:00

AC53AAIT LIÊN TRÌ NAM 4 03:00
07:00

AC53AAIX T3 KDC TN HOÀ CƯỜNG 03:00
07:00

AC53AAIY TT BỘ THAM MƯU QK 03:00
07:00

AC53AAJ5 ĐOÀN KT-QP 206 QK5 03:00
07:00

AC53AAJ9 HÀN THUYÊN 03:00
07:00

AC53AAJB KDC BÌNH AN 4 03:00
07:00

AC53AAJE T2 KDC TN HOÀ CƯỜNG 03:00
07:00

AC53AAJN BÌNH AN 2 03:00
07:00

AC53AAJO KHU TẬP THỂ VIỄN THÔNG 03:00
07:00

AC53AAJP DUY TÂN 03:00
07:00

AC53AAJQ KTT CÔNG TY ĐIỆN LỰC 3 03:00
07:00

AC53AAJR T1 KDC NGUYỄN TRI PHƯƠNG 03:00
07:00

AC53AAJV T2-KDC NGUYỄN TRI PHƯƠNG 03:00
07:00

AC53AAJW T3-KDC NGUYỄN TRI PHƯƠNG 03:00
07:00

AC53AAJX T4-KDC NGUYỄN TRI PHƯƠNG 03:00
07:00

AC53AAJY KHU BIỆT THỰ ĐẢO XANH 03:00
07:00

AD53A4BA Xưởng in Quân khu 5 (646177) 03:00
07:00

AD53A4BB (646207) 03:00
07:00

AD53A4BC Phòng Hậu cần Sư đoàn 372 (646208) 03:00
07:00

AD53A4BD Công ty cổ phần Tư vấn - Xây dựng & Đầu tư Quang Nguyễn (647465) 03:00
07:00

AD53A6B1 Công ty TNHH Bình Minh Sông Hàn (646487) 03:00
07:00

AD53A6B4 Công ty TNHH MTV Bảo Long Đặng (647201) 03:00
07:00

AD53A8BN Nhà Thiếu Nhi Đà Nẵng (644059) 03:00
07:00

AD53A8BN Công Ty QLVH Điện CSCC Đà Nẵng (647003) 03:00
07:00

AD53A8BN Công Ty QLVH Điện CSCC Đà Nẵng (644045) 03:00
07:00

AD53ABAF Đài Khí Tượng Thuỷ văn KV Trung Trung Bộ (116132) 03:00
07:00

AD53ABAG Trung Tâm Thể Thao Quốc Phòng III - QK5 (116137) 03:00
07:00

AD53ABAG Bộ Tham Mưu - Hội trường cơ quan (640932) 03:00
07:00

AD53ABAG Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Ngọc Khánh tại Đà Nẵng (646133) 03:00
07:00

AD53ABAH (116138) 03:00
07:00

AD53ABAH Cục Chính trị QK5 - Nhà Văn Hóa Quân Khu 5 (116139) 03:00
07:00

AD53ABAH (138926) 03:00
07:00

AD53ABAH Công Ty QLVH Điện CSCC Đà Nẵng (635804) 03:00
07:00

AD53ABAI Bộ Tham mưu Quân Khu 5 (116140) 03:00
07:00

AD53ABAJ Phòng hậu cần-BTM QK5 (116141) 03:00
07:00

AD53ABAP Công ty Cổ phần Kim Đô (114357) 03:00
07:00

AD53ABAP Công ty TNHH Một thành viên Thương mại - Dịch vụ Xuất nhập khẩu Kim Hưng Long (116196) 03:00
07:00

AD53ABAQ Công Ty QLVH Điện CSCC Đà Nẵng (116197) 03:00
07:00

AD53ABAR Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đỗ Hoàng Hưng (114426) 03:00
07:00

AD53ABAR Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Khanh Nguyễn (116198) 03:00
07:00

AD53ABAR Công ty Cổ phần du lịch Phú Hoàng Thịnh (642179) 03:00
07:00

AD53ABAR Khách Sạn Tre Xanh Bên Cảng - Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam Vitours (116195) 03:00
07:00

AD53ABBD Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng (116232) 03:00
07:00

AD53ABBD Công ty TNHH Một thành viên tư vấn giải pháp công nghệ thông tin Toàn Cầu Xanh (646135) 03:00
07:00

AD53ABBX Công Ty QLVH Điện CSCC Đà Nẵng (125172) 03:00
07:00

AD53ABCA Công Ty TNHH MTV Mạnh Huy Phát (125797) 03:00
07:00

AD53ABCF Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng (127580) 03:00
07:00

AD53ABCF Công Ty TNHH MTV Quảng Đông (631058) 03:00
07:00

AD53ABCI Tổng Công ty Sông Thu (128038) 03:00
07:00

AD53ABCJ Công ty Xăng dầu khu vực V - TNHH Một Thành Viên (128522) 03:00
07:00

AD53ABCZ Văn phòng Thành ủy Ðà Nẵng (141541) 03:00
07:00

AD53ABCZ Cục Bưu điện Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông (638983) 03:00
07:00

AD53ABDL (149036) 03:00
07:00

AD53ABDO Trung tâm Tiêu chuẩn Đo Lường chất lượng 3 (151213) 03:00
07:00

AD53ABDP Trung Đoàn 929 - Sư 372 PKKQ (151215) 03:00
07:00

AD53ABDQ (151216) 03:00
07:00

AD53ABDQ Công ty TNHH Châu Minh Việt (636350) 03:00
07:00

AD53ABDR Trung Đoàn 929 - Sư 372 PKKQ (151217) 03:00
07:00

AD53ABDR (632936) 03:00
07:00

AD53ABDR Sư đoàn 372- Tiểu đoàn 56 (646600) 03:00
07:00

AD53ABDS Cục 11 Tổng cục II - Bộ Quốc Phòng (151218) 03:00
07:00

AD53ABDT TTâm TDTT QP3 - Bộ Tham mưu QK5 (151219) 03:00
07:00

AD53ABDU (151220) 03:00
07:00

AD53ABDV Trung Đoàn 929 - Sư 372 PKKQ (151221) 03:00
07:00

AD53ABDV Sư Đoàn 372 - Tiểu đoàn 56 (646903) 03:00
07:00

AD53ABDW Trung Đoàn 929- Sư 372 PKKQ (151223) 03:00
07:00

AD53ABDX Trung Đoàn 929- Sư 372 PKKQ (151224) 03:00
07:00

AD53ABDY (151225) 03:00
07:00

AD53ABDZ Trung tâm sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực Miền Trung - Chi nhánh tổng công ty Điện Lực Miền Trung (151227) 03:00
07:00

AD53ABEA Công ty Cổ phần 28 Đà Nẵng (151229) 03:00
07:00

AD53ABEB Bộ Tham mưu Quân Khu 5 (151230) 03:00
07:00

AD53ABEB Trung tâm Xử lý Bom mìn & Môi trường Quân Khu 5 (635959) 03:00
07:00