Lịch "cạnh tranh", NXB "chiều" đại lý

    Gốc

    Nhằm tránh tình trạng tranh giành đại lý phát hành như những năm trước, hầu hết các nhà xuất bản đều dành hoa hồng 45% cho các đại lý ở mùa lịch 2008. Có nhà xuất bản còn nâng mức hoa hồng để các đại lý có thể linh hoạt về giá cho người tiêu dùng.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2007/11/78315.cand