Libi - Kẻ phụ trách việc tuyên truyền thánh chiến đứng sau Bin Laden

    Báo Đại Đoàn Kết
    Gốc

    Từng hoạt động chống lại quân đội Liên Xô chống liên quân ở Afghanistan, bị bắt rồi trốn trại trở về với lực lượng Al-Qaeda, tiếp tục kêu gọi thánh chiến. Libi đang nổi lên như một nhân vật quan trọng của lực lượng khủng bố.

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/hosointepol/2008/6/66591.cand