LHQ tìm cách thúc đẩy các biện pháp bảo vệ quyền của người tàn tật

  Báo Điện tử Đảng cộng sản VN
  ĐCSVN
  Gốc

  Tăng cường các biện pháp thiết thực để bảo vệ quyền của người tàn tật là chủ đề của một loạt cuộc hội thảo và hội nghị của LHQ trong tháng 9 này.

  Ngày 2/9, tại trụ sở LHQ ở Niu Y-oóc (New York, Mỹ), đại diện của hàng chục nước thành viên đã bắt đầu hội nghị kéo dài ba ngày nhằm hoạch định lộ trình thực hiện các quyền của người tàn tật ở mỗi quốc gia và trên phạm vi toàn cầu theo Công ước LHQ về các quyền của người tàn tật. Hội nghị các nước tham gia Công ước LHQ về các quyền của người tàn tật sẽ thảo luận vai trò của luật pháp ở mỗi nước và các biện pháp kinh tế - xã hội khác trong việc thúc đẩy thực hiện các quyền của người tàn tật đồng thời chia sẻ kinh nghiệm về luật quốc gia, khu vực về người tàn tật, đặt lộ trình cho việc thúc đẩy thực hiện công ước. Các cuộc hội thảo về chủ đề này tại LHQ tập trung vào "quyền tiếp cận và các tiện nghi phù hợp cho người tàn tật", "bình đẳng trước pháp luật", "khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nghèo đói và việc thực hiện công ước" nhằm mở ra một giai đoạn mới, khuyến khích các nước có nhiều sáng kiến nhằm sớm biến các mục tiêu của công ước thành hiện thực. Công ước LHQ về các quyền của người tàn tật, có hiệu lực từ tháng 5/2008 khi được 142 nước ký và 66 nước phê chuẩn, đảm bảo các quyền được hưởng các dịch vụ giáo dục và y tế, việc làm và các điều kiện sống phù hợp, bình đẳng trước luật pháp của người tàn tật. Các nước phải ban hành luật và thực hiện các biện pháp pháp lý cũng như thực tiễn để tăng cường các quyền của người tàn tật, xây dựng lộ trình thực hiện và tăng cường công ước này. Số liệu của LHQ cho biết hiện trên thế giới có khoảng 650 triệu người tàn tật /.

  Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=358668&co_id=30127