LHQ tăng cường chiến dịch tài trợ nạn nhân bão Nargis

    Báo VTC News
    Gốc

    Cho tới nay Liên hợp quốc (LHQ) đã nhận được cam kết tổng cộng lên tới 60% của quỹ cứu trợ trị giá 233 triệu USD cho các nạn nhân cơn bão Nargis tại Mianma.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/251537/Default.aspx