LHQ sẽ thảo luận về tranh chấp giữa Gruzia và Nga

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Thể theo yêu cầu của Gruzia, ngày 21/4, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) đã chấp thuận mở một phiên họp đặc biệt vào cuối tháng 4 để bàn thảo về mâu thuẫn ngày càng phát sinh giữa chính quyền Tbilisi và Moskva quanh vấn đề vùng ly khai Abkhazia.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2008/4/89700.cand