LHQ kêu gọi toàn cầu hành động vì khí hậu

Ngày 23/4, Liên hợp quốc đã công bố Sáng kiến Cam kết về khí hậu năm 2025, nhằm kêu gọi hành động toàn cầu trong việc khống chế mức tăng nhiệt độ dưới 1,5 độ C theo mục tiêu của Thỏa thuận khí hậu Paris.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/lhq-keu-goi-toan-cau-hanh-dong-vi-khi-hau-118521.htm