LHQ kêu gọi các nước giàu tăng tài trợ chống biến đổi khí hậu

Liên hợp quốc kêu gọi các nước giàu trên thế giới gia tăng hỗ trợ tài chính nhằm giúp các nước nghèo ứng phó với cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

LHQ kêu gọi các nước giàu tăng tài trợ chống biến đổi khí hậu - Ảnh 1

(Nguồn: Climatism)

Liên hợp quốc ngày 15/11 đã kêu gọi các nước giàu trên thế giới gia tăng hỗ trợ tài chính nhằm giúp các nước nghèo ứng phó với cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Tài chính là một chủ đề nóng được thảo luận tại các cuộc đối thoại về khí hậu của UN hiện đang diễn ra tại thành phố Marrakesh, Maroc.

Năm 2009, các nước giàu cam kết từ năm 2020 sẽ huy động tối thiểu 100 tỷ USD mỗi năm để giúp các nước đang phát triển ứng phó với biến đổi khí hậu.

Theo Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), chi phí để các nước đang phát triển có thể thích ứng với biến đổi khí hậu ước lên đến 140-300 tỷ USD vào năm 2030.

Tới năm 2050, mức này có thể tăng thành 280-550 tỷ USD, cao hơn 5 lần mức dự tính trước đây.

Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), những cam kết hỗ trợ tài chính của các nước giàu chỉ riêng trong năm 2015 cũng giúp tăng số tiền tài trợ của lĩnh vực công dành cho vấn đề khí hậu từ mức 41 tỷ USD năm 2013-2014 lên mức 67 tỷ USD vào năm 2020.

Ngày 15/11, 42 quốc gia cũng đã ký kết Đối tác NDC (Đóng góp quốc gia tự quyết định) nhằm thúc đẩy hợp tác hiệu quả trong việc thực thi Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu.

Kế hoạch này do Maroc và Đức khởi xướng, với mục đích hỗ trợ các quốc gia đang phát triển tiếp cận hiệu quả kiến thức kỹ thuật cũng như hỗ trợ tài chính cần thiết trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu./.