LHQ kêu gọi bảo vệ bản quyền bài thuốc cổ truyền

KTĐT - WIPO nhấn mạnh các bài thuốc y học cổ truyền dân tộc là những “nguồn tri thức cổ truyền” đã chứng tỏ công hiệu cao trong trị bệnh cứu người nhiều thế kỷ qua.

Ngày 24/3, kết thúc Hội nghị về y học cổ truyền tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) của Liên hợp quốc đã kêu gọi các nước nỗ lực bảo vệ bản quyền của các bài thuốc y học cổ truyền dân tộc từ nhiều thế kỷ qua khỏi bị chuyển đổi phi pháp thành bản quyền quốc tế. WIPO nhấn mạnh các bài thuốc y học cổ truyền dân tộc là những “nguồn tri thức cổ truyền” đã chứng tỏ công hiệu cao trong trị bệnh cứu người nhiều thế kỷ qua. Tại hội nghị, các đại biểu đến từ hơn 35 nước đã thảo luận và học hỏi kinh nghiệm của Ấn Độ trong việc thành lập “Thư viện tri thức cổ truyền kỹ thuật số,” cơ sở dữ liệu gồm các bài thuốc cổ truyền dân tộc, để ngăn chặn hiệu quả mọi hình thức “lấy cắp sinh học” thông qua việc xin cấp các bản quyền quốc tế. Hội nghị khẳng định cơ chế bảo vệ hiệu quả này của Ấn Độ sẽ thúc đẩy việc đổi mới các bài thuốc cổ truyền trong tương lai và đảm bảo được lợi ích của các nước sở hữu nguồn tri thức cổ truyền quý này. TKDL cung cấp các thông tin về các nguồn tri thức y học cổ truyền bằng các ngôn ngữ và các định dạng được bảo vệ tốt nhưng vẫn đảm bảo cho các cơ quan cấp bản quyền quốc tế (IPO) dễ nhận biết, làm cầu nối giữa các thông tin y học truyền thống bằng ngôn ngữ địa phương với các IPO để các IPO không cấp bản quyền quốc tế cho các đối tượng không sở hữu nguồn tri thức này. TKDL cũng hợp pháp hóa bản quyền cho các nguồn tri thức y học cổ truyền và bảo vệ các nguồn tri thức này khỏi bị các các phần tử lừa đảo quốc tế lấy cắp. Tổng Giám đốc WIPO, Francis Gurry, đánh giá TKDL là một hình mẫu tốt về một nền tảng công nghệ có thể song hành với một khuôn khổ pháp lý để bảo vệ hiệu quả các nguồn tri thức hợp pháp. WIPO sẽ nhân rộng mô hình này thông qua hợp tác với các nước muốn xây dựng hệ thống bảo vệ tri thức của họ./. Theo TTXVN/Vietnam+