LHP Kim Kê - Bách Hoa trao giải phim nước ngoài hay nhất cho “Áo lụa Hà...

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CAO) - Liên hoan phim Kim Kê - Bách Hoa lần thứ 16 (diễn ra từ 24 đến 27-10) tại Tô Châu, Trung Quốc. Bộ phim “Áo lụa Hà Đông” của Việt Nam đã đoạt giải thưởng Kim kê Vàng dành cho phim nước ngoài hay nhất vào chiều 26-10.

    Nguồn Đầu Tư: http://www7.congan.com.vn/home/van_hoa_nghe_thuat/2007/10/mlnews.2007-10-27.3984846076