LG Rumor: “Tiếng lành đồn xa”

    Gốc

    (Vitinfo) - Có thể đây không phải là một chú dế hoàn hảo về ứng dụng đa phương tiện Multimedia mà bạn mong đợi, nhưng với những người “nghiện” nhắn tin thì chiếc LG Rumor này là sự lựa chọn thông minh nhất.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/NSHT/30505/default.aspx