Lều nhộn nhịp dịch vụ "yêu"

    Gốc

    Hanoinet - Khắp đồi, giữa những lùm cây cao quá ngực người, nhiều tấm bạt đủ màu sắc được dựng thành dãy tách biệt, “thượng đế” chỉ tốn 7.000 đồng là có thể "vui vẻ" cả giờ.

    Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=55&NewsId=24019