Leonardo DiCaprio vòng quanh thế giới làm phim về biến đổi khí hậu

Leonardo DiCaprio dùng bộ phim tài liệu “Before the Flood” (Trước cơn lũ) để kêu gọi sự quan tâm đến vấn đề biến đổi khí hậu của cả thế giới.