Lenovo sản xuất di động Google giống iPhone

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Lenovo đang tiến hành sản xuất chiếc di động chạy trên hệ điều hành Android của Google cho mạng China Mobile, model này có tên là OPhone.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=52&NewsId=119928