Lênh đênh chất lượng

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Hiện nay, cây ăn quả, loại cây trồng cho thu nhập cao ở các nhà vườn Hà Nội đang bị thả nổi về nguồn giống. Một cuộc kiểm tra mới đây của ngành nông nghiệp cho thấy đang rất thiếu những nơi cung cấp giống đủ tiêu chuẩn phục vụ sản xuất.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/209271