Lên sàn kiếm bạn tình

Đến vũ trường, đàn ông không chỉ dễ dàng gặp gái nhảy mà việc tán tỉnh những cô gái lẳng lơ, phụ nữ có địa vị, nghề nghiệp ổn định nhưng thiếu thốn tình cảm cũng dễ dàng như "lấy đồ vật trong túi ra".