Lên phương án điều tra vụ sập cầu Cần Thơ

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Trung tướng Phạm Nam Tào (Tổng cục phó Tổng cục Cảnh sát) cho biết, kế hoạch làm việc với các bên liên quan vụ sập cầu Cần Thơ đã được cơ quan điều tra lên phương án.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=43&NewsId=24834