LỄ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP VỤ

Nhằm kiện toàn công chức quản lý cấp Vụ thuộc Văn phòng Quốc hội, sáng 16/8, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức Lễ trao quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý cấp Vụ đối với ông Trần Vũ Thanh giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế.

Toàn cảnh buổi lễ

Toàn cảnh buổi lễ

Tham dự buổi lễ có Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần; các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội: Đoàn Thị Thanh Mai, Nguyễn Đình Việt; Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Phan Đức Hiếu; cùng các đồng chí là lãnh đạo, công chức Vụ Kinh tế.

Tại buổi lễ, Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Trần Vũ Thanh giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế, Văn phòng Quốc hội. Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/08/2022. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm.

Chúc mừng và chia vui với đồng chí Trần Vũ Thanh vừa nhận được quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế, Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần cho biết, việc Đảng ủy, Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội đã thông qua Quyết định bổ nhiệm đồng chí Trần Vũ Thanh chính là sự ghi nhận, đánh giá những nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện của đồng chí cả về tư tưởng chính trị cũng như về chuyên môn đối với những đóng góp của đồng chí trong nhiệm vụ của Văn phòng Quốc hội.

Trên cương vị công tác mới, Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần đề nghị đồng chí Trần Vũ Thanh tiếp tục cố gắng, nỗ lực rèn luyện, tu dưỡng đạo đức chính trị, nâng cao kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ, bám sát nhiệm vụ của đơn vị để cùng với tập thể lãnh đạo của Vụ Kinh tế tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh tập thể, nâng cao công tác quản lý để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, cùng với đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ của một Vụ, của Văn phòng Quốc hội, làm công tác tham mưu phục vụ của Ủy ban chuyên môn (Ủy ban Kinh tế của Quốc hội). Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần cũng đề nghị các đồng chí Lãnh đạo Vụ cùng toàn thể thành viên của Vụ Kinh tế tiếp tục quan tâm, theo dõi và ủng hộ, cùng phối hợp với đồng chí Trần Vũ Thanh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần trao Quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Trần Vũ Thanh giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế. Và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Đoàn Thị Thanh Mai tặng hoa cho đồng chí Trần Vũ Thanh.

Cảm ơn Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Thường trực Ủy ban Kinh tế, lãnh đạo Vụ Kinh tế, Vụ Tổ chức - Cán bộ đã quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ, ghi nhận sự phấn đấu của bản thân, tân Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế Trần Vũ Thanh bày tỏ sự xúc động, tự hào, vinh dự khi được phát biểu trên cương vị mới và cho rằng, đây vừa là vinh dự to lớn vừa là trách nhiệm lớn lao mà Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Thường trực Ủy ban Kinh tế, các đồng chí, đồng nghiệp tin tưởng giao phó.

Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế Trần Vũ Thanh mong muốn tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Thường trực Ủy ban Kinh tế và sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các Lãnh đạo, đồng nghiệp tại Vụ Kinh tế và các Vụ, đơn vị trong Văn phòng Quốc hội để bản thân có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế Trần Vũ Thanh khẳng định sẽ nỗ lực hết mình, đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết để xây dựng tập thể, đơn vị ngày càng vững mạnh, phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào kết quả chung của Văn phòng Quốc hội./.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Các đại biểu tham dự nghe Quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý cấp Vụ đối với ông Trần Vũ Thanh giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế.

Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần đề nghị đồng chí Trần Vũ Thanh trên cương vị công tác mới tiếp tục cố gắng, nỗ lực rèn luyện, tu dưỡng đạo đức chính trị, nâng cao kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ, bám sát nhiệm vụ của đơn vị để cùng với tập thể lãnh đạo của Vụ Kinh tế tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh tập thể, nâng cao công tác quản lý để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu chúc mừng đồng chí Trần Vũ Thanh giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế.

Tân Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế Trần Vũ Thanh cảm ơn Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Thường trực Ủy ban Kinh tế, lãnh đạo Vụ Kinh tế, Vụ Tổ chức - Cán bộ đã quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ, ghi nhận sự phấn đấu của bản thân.

Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế Trần Vũ Thanh mong muốn tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Thường trực Ủy ban Kinh tế và sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các Lãnh đạo, đồng nghiệp tại Vụ Kinh tế và các Vụ, đơn vị trong Văn phòng Quốc hội để bản thân có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần; các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội: Đoàn Thị Thanh Mai, Nguyễn Đình Việt; Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Phan Đức Hiếu; cùng các đồng chí là lãnh đạo, công chức Vụ Kinh tế chúc mừng Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế Trần Vũ Thanh.

Tập thể Lãnh đạo, công chức Vụ Kinh tế chúc mừng Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế Trần Vũ Thanh.

Đồng chí Trần Vũ Thanh cùng các cán bộ, công chức Vụ Kinh tế chụp ảnh lưu niệm.

Đồng chí Trần Vũ Thanh cùng các cán bộ, công chức Vụ Kinh tế chụp ảnh lưu niệm.

Bích Ngọc - Nghĩa Đức

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-van-phong-quoc-hoi.aspx?itemid=67538