Lễ rước đuốc Olympic Bắc Kinh 2008 tại TP Hồ Chí Minh

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND-  Tối 29-4, Lễ rước đuốc Olympic Bắc Kinh 2008 đã diễn ra tại TP Hồ Chí Minh trước sự cổ vũ của đông đảo người dân thành phố.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=120998&sub=136&top=46