Lễ rước đuốc Olympic 2008 tại Bắc Kinh

Hành trình rước đuốc sẽ kéo dài 130 ngày, đi qua 19 thành phố thuộc 19 nước ở cả 5 châu lục và nhiều địa điểm ở các tỉnh, thành Trung Quốc, với tổng tuyến đường dài 137.000 km.