Lễ Quốc khánh 2/9, người lao động được nghỉ 4 ngày

Trong dịp Quốc khánh 2/9/2022, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ lễ 4 ngày.

Theo Bộ luật Lao động 2019, Quốc khánh là ngày lễ trong năm mà người lao động được nghỉ việc và hưởng nguyên lương. Điều 112 quy định, người lao động được nghỉ Quốc khánh 2 ngày, gồm ngày 2/9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau.

Công văn 245/VPCP-KGVX quy định, lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm 2022 bắt đầu từ ngày 1/9 đến hết ngày 2/9.

Như vậy, năm nay, những lao động có chế độ nghỉ 2 ngày/tuần (vào thứ Bảy và Chủ nhật) sẽ được nghỉ 4 ngày liên tục từ 1/9 đến hết ngày 4/9.

Những người lao động có chế độ nghỉ 1 ngày/tuần (vào Chủ nhật) sẽ được nghỉ 2 ngày liên tục từ ngày 1/9 đến hết ngày 2/9. Tuy nhiên, để được nghỉ 3 ngày liên tục (từ ngày 2/9 đến hết ngày 4/9), người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ lễ vào ngày 3/9 thay cho ngày 1/9.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ 4 ngày liên tục từ ngày 1/9 đến hết ngày 4/9.

Từ năm 2021, kỳ nghỉ dịp Quốc khánh 2/9 được tăng thêm 1 ngày so với các năm trước, gồm 2 ngày liền kề, ngày Quốc khánh 2/9 và 1 ngày liền kề trước hoặc sau đó, tùy theo quy định của Chính phủ trong từng năm.

Ngô Nhung

Nguồn VTC: https://vtc.vn/le-quoc-khanh-2-9-nguoi-lao-dong-duoc-nghi-4-ngay-ar688191.html