Lệ phí trước bạ sẽ có thay đổi lớn

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Chính sách lệ phí trước bạ với ý nghĩa là ghi nhận, bảo hộ quyền sở hữu các tài sản này do Chính phủ ban hành theo các nghị định số 176/1999/NĐ-CP...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/05/28/032838/8170