Lệ phí đăng ký xét tuyển năm nay giảm hơn năm 2021

Trong quá trình đăng ký nguyện vọng xét tuyển, thí sinh phải nộp lệ phí mới được chấp nhận. Lệ phí đăng ký xét tuyển năm nay là 20.000 đồng/nguyện vọng, giảm 5.000 đồng so với năm 2021.

Thí sinh phải rà soát kết quả điểm học bạ, hạn cuối đến 18/7 - Ảnh minh họa

Thí sinh phải rà soát kết quả điểm học bạ, hạn cuối đến 18/7 - Ảnh minh họa

Để chuẩn bị cho việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng giáo dục mầm non năm 2022, theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, thí sinh (trừ các thí sinh đã và chưa tốt nghiệp THPT các năm trước) phải rà soát kết quả điểm học bạ, hạn cuối đến 18/7.

Cụ thể, học sinh cần rà soát kết quả học tập của 3 năm học cấp THPT (lớp 10, 11, 12) trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung và phải phản ánh lại với thầy, cô có trách nhiệm nơi thí sinh học THPT để điều chỉnh, bổ sung (nếu có).

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, trung cấp (thí sinh tự do) nhưng chưa thực hiện việc đăng ký thông tin cá nhân trên hệ thống phải thực hiện việc đăng ký để được cấp tài khoản sử dụng cho việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng giáo dục mầm non.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng giáo dục mầm non năm 2022 được áp dụng thống nhất với tất cả đối tượng thí sinh trên cả nước, bắt đầu từ ngày 22/7 đến 17h ngày 20/8. Hình thức đăng ký trực tuyến trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh của Bộ GD&ĐT hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Các nguyện vọng thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành, các phương thức tuyển sinh ở tất cả cơ sở đào tạo được xếp thứ tự từ 1 đến hết, trong đó nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất.

Thí sinh lưu ý, trong quá trình đăng ký nguyện vọng xét tuyển, thí sinh phải nộp lệ phí mới được chấp nhận. Lệ phí đăng ký xét tuyển năm nay là 20.000 đồng/nguyện vọng, giảm 5.000 đồng so với năm 2021.

Khi thí sinh chưa xác nhận số lượng, thứ tự nguyện vọng, hoặc chưa nộp lệ phí xét tuyển thì hệ thống chưa chấp nhận việc đăng ký nguyện vọng của thí sinh.

Năm 2022, cả nước có 879.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học. Số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học năm 2021 là 790.000 em. Năm nay, các cơ sở giáo dục đại học tiếp tục thực hiện quyền tự chủ, đa dạng phương thức tuyển sinh, trong đó có phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Phương Liên

Nguồn Chính Phủ: https://baochinhphu.vn/le-phi-dang-ky-xet-tuyen-nam-nay-giam-hon-nam-2021-102220715122325456.htm