Lệ phí cấp biển ô tô cá nhân cao nhất lên đến 20 triệu đồng

Bộ Tài chính đang dự thảo thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông.

Lệ phí cấp biển ô tô cá nhân cao nhất lên đến 20 triệu đồng - Ảnh 1

Theo đó, các mức phí cấp biển và giấy đăng ký sẽ tính theo 3 khu vực. Khu vực I gồm TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh; khu vực II gồm các thành phố trực thuộc trung ương (còn lại), các thành phố trực thuộc tỉnh và các thị xã; còn lại là khu vực III.

Đáng chú ý, mức phí cấp mới cho xe ô tô dưới 10 chỗ tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh sẽ từ 2- 20 triệu đồng/lần cấp.

H.A.