Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến

Sáng 18.12, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, TP Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19.12.1946 – 19.12.2016).

Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến - Ảnh 1

Văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến

Theo chương trình, trước khi Lễ kỷ niệm diễn ra, các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chương trình nghệ thuật chào mừng lễ kỷ niệm sẽ bắt đầu vào lúc 9h30 sáng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đọc diễn văn kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến.

Chương trình sẽ được tiếp tục với phát biểu của đại biểu đại diện nhân chứng lịch sử trực tiếp tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp (60 ngày đêm bảo vệ Thủ đô).

Cách đây 70 năm, Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa non trẻ đứng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” khi thực dân Pháp quyết tâm quay trở lại cướp nước ta một lần nữa.

Nêu cao tinh thần yêu nước và trách nhiệm trước Tổ quốc, trước nhân dân, ngày 18 - 19.12.1946, Ban Thường vụ Trung ương Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã họp, quyết định phát động cuộc kháng chiến toàn quốc, kêu gọi đồng bào, chiến sỹ cả nước nhất tề đứng lên chống thực dân Pháp, bảo vệ độc lập dân tộc.

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trưng bày tại Di tích Nhà Hồ Chủ tịch sống và làm việc từ ngày 3 – 19.12.1946 ở Vạn Phúc (Hà Đông):

"Hỡi đồng bào toàn quốc!

Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa!

Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.

Hỡi đồng bào!

Chúng ta phải đứng lên!

Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp, cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm. Không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp, cứu nước.

Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân!

Giờ cứu quốc đã đến. Ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng, để giữ gìn đất nước.

Dù phải gian khổ kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta!

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 1946

Hồ Chí Minh".

Đáp “Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả dân tộc muôn người như một, chung sức đồng lòng, nêu cao ý chí quyết tâm sắt đá chống giặc, giữ nước với niềm tin tất thắng. Nhân dân Thủ đô Hà Nội đã anh dũng đứng lên nổ súng mở màn cuộc kháng chiến toàn quốc vĩ đại của dân tộc, với tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”.

Xuân Hải