Lễ kỷ niệm 80 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Sáng nay, Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và đón nhận Huân chương Sao Vàng đã được tổ chức trọng thể tại Hà Nội.

Các đồng chí Tổng bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao khác của Đảng, Nhà nước đã tới dự. Các đồng chí nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Lê Đức Anh, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã gửi lẵng hoa chúc mừng. Tại buổi lễ, diễn văn của lãnh đạo Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã nêu bật chiều dài lịch sử, tuổi trẻ nước ta, từ thế hệ này đến thế hệ khác, đã nêu cao truyền thống yêu nước, cống hiến to lớn cho sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc. Được Bác Hồ sáng lập, Đảng ta lãnh đạo và rèn luyện, lớp lớp thanh niên đã phát huy mạnh mẽ truyền thống của cha ông, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và đang chung tay tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong mỗi giai đoạn lịch sử, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đều có những chương trình hành động cách mạng rất thiết thực, có thể xem như những dấu mốc trong quá trình hình thành và phát triển của Đoàn: Từ “Cảm Tử cho Tổ quốc quyết sinh”, “Tòng quân giết giặc lập công”, “Ba sẵn sàng”, “Năm Xung phong” trong kháng chiến cho tới “Thanh niên lập nghiệp” , “Tuổi trẻ giữ nước”, “Thanh niên tình nguyện”… Trong bất cứ thời kỳ nào, cũng không thiếu những tấm gương thanh niên dũng cảm quên mình trong chiến đấu, sáng tạo trong học tập, sản xuất. Đoàn cũng luôn phát huy vai trò là lực lượng đoàn kết thanh niên, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; phát triển, là nguồn phát triển đảng viên, cán bộ trẻ cho Đảng, Nhà nước và các đoàn thể. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu xuất sắc của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, biểu dương, khen ngợi sự đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, đoàn viên trong cả nước. Tổng bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng: Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn gửi trọn niềm tin yêu vào thế hệ trẻ - những người chủ tương lai của nước nhà, rường cột của dân tộc, lực lượng xung kích sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng ta và Bác Hồ đã nhiều lần khẳng định: Thanh niên là tương lai của chúng ta, là hy vọng của chúng ta; nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh phần lớn là do thanh niên. Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã chỉ rõ: Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống; tạo điều kiện học tập, lao động, giải trí, phát triển toàn diện thể lực và trí tuệ cho lớp trẻ. Khuyến khích cổ vũ thanh niên nuôi dướng ước mơ, hoài bão lớn, xung kích sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại. Hình thành lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, kế tục trung thành xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Dân tộc… Cũng trong Lễ kỷ niệm, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức trọng thể nghi lễ đón nhận Huân chương Sao Vàng - phần thưởng cao quí nhất của Đảng, Nhà nước, thể hiện sự ghi nhận đối với những thành tích đặc biệt xuất sắc, những đóng góp to lớn của Đoàn cho sự nghiệp cách mạng của đất nước. Đây là lần thứ hai, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được trao tặng phần thưởng cao quí này. Tác giả : Quốc Thắng Ý kiến bạn đọc (0)