Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác sử dụng các dịch vụ tiết kiệm năng lượng hiệu quả

Ngày 11 Tháng Mười Một 2016, D & D Group, do ông Dibyendu Patna - Chủ tịch HĐQT – làm đại diện, và Công ty Dịch vụ Hiệu quả Năng lượng (EESL), do ông S.P. Garnaik - Tổng Giám đốc – làm đại diện, đã ký kết hợp đồng tại khách sạn Park Hyatt, Thành phố Hồ Chí Minh.

EESL là một tổ chức liên doanh gồm bốn cơ quan thuộc khu vực công, hoạt động theo sự chỉ đạo của Bộ năng lượng, chính phủ Ấn Độ.

Công ty EESL được thành lập vào năm 2009 với nhiệm vụ là cơ quan thực hiện dự án của Bộ năng lượng, Cục Hiệu quả Năng lượng (BEE), chính phủ Ấn Độ.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác sử dụng các dịch vụ tiết kiệm năng lượng hiệu quả - Ảnh 1

Nhiệm vụ của EESL là tiên phong thực hiện các sáng kiến thay đổi cơ cấu ngành điện của chính phủ Ấn Độ theo chương trình Nhiệm vụ quốc gia về Tăng cường Hiệu quả năng lượng (NMEEE) cũng như duy trì thị phần năng lượng hiệu quả.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác sử dụng các dịch vụ tiết kiệm năng lượng hiệu quả - Ảnh 2

D & D là một trong những Tập đoàn hàng đầu tại Campuchia, đã liên tục thúc đẩy tiến trình thay đổi trong các lĩnh vực từ viễn thông đến ngân hàng quốc tế, F & B, Thương mại, Bất động sản, Tài nguyên, Điện, CNTT, Nông nghiệp, và Đào tạo, trong 15 năm qua. Chỉ trong 15 năm, họ đã sẵn sàng ở vị thế dẫn đầu trong mọi lĩnh vực hoạt động, với các văn phòng đại diện tại Singapore, Việt Nam, Lào, Myanmar.