Lễ Ký kết Quy trình Thỏa thuận hợp tác tổ chức phối hợp thu ngân sách Nhà nước

(24h) - Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về định hướng phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao hiệu quả quản lý quỹ ngân sách nhà nước (NSNN) của Kho bạc Nhà nước (KBNN)...

quản lý thu thuế hàng hóa Xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan (TCHQ), đồng thời góp phần cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, rõ ràng, minh bạch, dễ thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Trên cơ sở Thông tư số 128/2008/TT-BTC ban hành ngày 24/12/2008 của Bộ Tài Chính; ngày 02/04/2009, KBNN, Vietinbank và TCHQ đã ký kết thỏa thuận khung về hợp tác tổ chức phối hợp thu thuế xuất nhập khẩu. Hôm nay, ngày 27/07/2009, sau một thời gian phối hợp nghiên cứu, thống nhất mô hình, phương án kết nối, giải pháp và lộ trình triển khai, NHTMCP Công thương Việt Nam, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Hải Quan tiến hành lễ ký kết thoản thuận về quy trình nghiệp vụ và tổ chức triển khai ủy nhiệm thu thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; phí, lệ phí và các khoản thu khác của NSNN liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu tại quầy giao dịch các chi nhánh, các phòng giao dịch của VietinBank theo phạm vi ủy nhiệm thu NSNN của KBNN. Lễ ký kết này sẽ là bước tiến quan trọng nhằm hiện thực hóa các nội dung đã cam kết tại thỏa thuận khung đã ký kết giữa 3 bên. Đối với NHCTVN – đây là sự phát huy những thế mạnh của mình trên cơ sở những thành công trong quá trình triển khai dịch vụ thu thuế nội địa tại quầy giao dịch của NHCT theo quy trình liên tịch thỏa thuận với KBNN và Tổng Cục Thuế - ứng dụng chuẩn hiện đại hóa trao đổi thông tin của Bộ Tài Chính. (Sau 3 tháng - từ 3/2009 đến 6/2009 - triển khai giai đoạn I tại địa bàn Hải Phòng, 04 Chi nhánh NHCT đã thu thuế nội địa được trên 137 tỷ đồng với trên 18 nghìn giao dịch). Với quy mô là một trong những NHTM hàng đầu với mạng lưới kinh doanh rộng khắp gồm 150 chi nhánh, 800 phòng giao dịch trên 56 Tỉnh/TP, VietinBank luôn thể hiện được vai trò của ngân hàng chủ lực trong nền kinh tế với các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng ngày càng đa dạng, đạt chất lượng cao cùng với đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp. Lễ ký kết quy trình nghiệp vụ thỏa thuận này cùng với sự phối hợp triển khai có kết quả giữa ba bên sẽ tạo tiền đề quan trọng và tiếp tục mở ra nhiều cơ hội hợp tác thúc đẩy mối quan hệ hiệu quả nhiều mặt giữa các bên. Từ đó sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho mọi đối tượng thực hiện nghĩa vụ nộp NSNN, đặc biệt là hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thông quan hàng hóa XNK thuận lợi, nhanh chóng. Như vậy sẽ giúp các doanh nghiệp nắm bắt được cơ hội kinh doanh tốt nhất cũng như góp phần đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt theo mục tiêu của chính phủ nói chung và quá trình thực hiện cải cách, hiện đại hóa theo hướng hải quan điện tử của ngành Hải quan nói riêng. Sau Lễ ký kết này, NHCTVN, Tổng cục Hải Quan và Kho bạc Nhà Nước sẽ triển khai thí điểm việc ủy nhiệm thu thuế NXK tại Hải phòng. Tiếp đến, ba bên cùng phối hợp sơ kết, đánh giá các kết quả và những kinh nghiệm triển khai, trên cơ sở đó trong năm 2009 sẽ chọn điểm triển khai tiếp tại các địa bàn Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Khánh Hòa, Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh và sang năm 2010, sẽ nghiên cứu mở rộng triển khai trên toàn quốc.