Lễ ký kết biên bản hợp tác Quốc hội Việt Nam - Campuchia

Sáng nay (19/11), tại trụ sở Quốc hội Campuchia, thủ đô Phnôm Pênh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin đã ký biên bản ghi nhớ về thúc đẩy quan hệ hợp tác và đối tác giữa Quốc hội hai nước, bổ sung nhiều nội hàm mới phù hợp với tình hình hiện nay.

Quốc hội Campuchia và Quốc hội Việt Nam sẽ đẩy mạnh các nỗ lực nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác thông qua đối thoại, tham vấn, đào tạo chung và nâng cao năng lực, qua trao đổi chuyến thăm; cam kết chia sẻ kinh nghiệm, các thực tiễn tốt trong xây dựng luật pháp, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế. Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Campuchia sẽ xây dựng một Kế hoạch hành động chung để thúc đẩy trao đổi các chuyến thăm cấp cao giữa các Chủ tịch Quốc hội, các Ủy ban hoặc Ban, các Nhóm nghị sĩ, các Nhóm nghị sĩ hữu nghị, các Nữ nghị sĩ và Nghị sĩ trẻ; tổ chức hội thảo, cuộc họp, hội nghị nhằm thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau và lợi ích chung thông qua ngoại giao nghị viện.

Hai bên phối hợp giám sát, đôn đốc việc thực hiện các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế song phương và đa phương mà hai nước đã ký kết hoặc là thành viên. Đẩy mạnh việc giám sát, đôn đốc các chương trình hợp tác và phát triển chung dọc khu vực biên giới, đặc biệt là các sáng kiến và kế hoạch đã được hai Chính phủ thông qua nhằm thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển dọc khu vực biên giới.

Tiếp đó, dưới sự chứng kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và Tổng Thư ký Quốc hội Campuchia Leng Peng Long đã ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai cơ quan. Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Campuchia thống nhất tiếp tục củng cố, tăng cường tình đoàn kết và đẩy mạnh quan hệ hợp tác thông qua nhiều hình thức để phục vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội hai nước thực hiện hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên. Hai bên cũng xác định rõ các hình thức, hoạt động hợp tác chủ yếu như: trao đổi đoàn để nghiên cứu, trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau; thúc đẩy việc trao đổi thông tin, tài liệu liên quan đến Quốc hội mỗi nước phù hợp với quy định của pháp luật mỗi nước.

Nhân dịp này, Quốc hội Việt Nam trao tặng Quốc hội Campuchia số trang thiết bị, tin học văn phòng để phục vụ hoạt động văn phòng của các cơ quan Quốc hội với trị giá 100.000 đôla.

Thực hiện : Đặng Linh Quang Sỹ

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/le-ky-ket-bien-ban-hop-tac-quoc-hoi-viet-nam-campuchia